Δήλωση Απορρήτου

Ο ιστότοπος ή/και Δικτυακή Πύλη www.erbolario.gr (εφ' εξής ο «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «HEALTH & BEAUTY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που έχει έδρα της στην Ελλάδα, Αχαρναί, Τ.Κ 13671, με αρ. ΓΕΜΗ 126033301000 και ΑΦΜ 800502512 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και τηλέφωνο 2106233200 και email επικοινωνίας marketing@papanikolopoulos.gr (εφ’ εξής η «ErbolarioGr») με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες (εφ' εξής οι «Χρήστες») αυτού.

Η ERBOLARIOGR είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφ’ εξής ο «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν.4624/2019. Στην παρούσα ενημέρωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

1. Απλή περιήγηση στον Ιστότοπο:
Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

2. Εγγραφή ως μέλη στον Ιστότοπο
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω αν εγγραφείτε ως Μέλη στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία επικοινωνίας - τηλεφωνικός αριθμός, Διεύθυνση email

Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

3. Εγγραφή στο Newsletter
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω αν εγγραφείτε στο Newsletterείναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση email
Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

4. Παραγγελία και Αγορά Προϊόντων Υπηρεσιών
Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, νομός.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, η ERBOLARIO GR επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Α. Έννομο συμφέρον

Η ERBOLARIO GR επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, προκειμένου να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου και των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εξασφαλίζει εν γένει ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Επίσης, η ERBOLARIO GR διαχειρίζεται οποιαδήποτε γενικότερη επικοινωνία λαμβάνει από εσάς, ώστε να απαντάει στα σχετικά με την λειτουργία του Ιστότοπου ερωτήματά σας.

Β. Συγκατάθεση

Σε περίπτωση που δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, αλλά επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter από εμάς, κατόπιν συγκατάθεσής σας μέσω ειδικού πεδίου στον Ιστότοπο, μπορείτε να εγγραφείτε στη σχετική υπηρεσία οπότε και θα επεξεργαστούμε τη διεύθυνση e-mail που μας δηλώσατε για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς ως προς την Επιχείρησή μας. Έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αυτή, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας επικοινωνίας, είτε απευθύνοντάς μας αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρακάτω σχετική ενότητα.

Γ. Εκτέλεση Σύμβασης

Σε περίπτωση που δημιουργήσετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η μεταξύ μας σύμβαση πρόσβασης σε διαδικτυακή περιοχή μελών (ψηφιακή υπηρεσία).

Σε περίπτωση που αγοράσετε προϊόντα από την υπηρεσία μας, νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Erbolario Gr κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

Εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστοτόπου, όπως η MSCOMMκαι η BLULAB.

καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Erbolario Gr να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Η Erbolario Gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας.

Πώς προστατεύει η Erbolario Gr τα δεδομένα σας;

Η Erbolario Gr μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Erbolario Gr τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Erbolario Gr.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας από την εγγραφή στο newsletter μας διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,

το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,

το δικαίωμα εναντίωσής σας στις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας κατά τα ανωτέρω,

το δικαίωμα να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας άμεσα και δωρεάν.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Erbolario Gr μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@papanikolopoulos.gr.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχει θιγεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας: complaints@dpa.gr | Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | 210 6475600 | www.dpa.gr.

Ηλικία;

Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης (Όρους). Με την αποδοχή των Όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία του Χρήστη είναι μικρότερη των δεκαοχτώ (18) ετών, αλλά μεγαλύτερη των δεκατριών (13), αυτός έχει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ERBOLARIO GR δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή.

L'Erbolario Greece

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

136 75 144, Iroon Politechniou str.
Acharne (Greece)

Ph: +30 210 6233200-2

marketing@papanikolopoulos.gr

GMO Free
Όχι δοκιμές σε ζώα
Έλεγχος για 7 μέταλα

Monitoring the content of 7 metals* to minimise the risk of allergy and therefore also protect highly sensitive skin. *Nickel, Lead, Arsenic, Cadmium, Mercury, Antimony and Chromium

Κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης

Κανένα συστατικό
ζωικής προέλευσης

FSC® Χαρτί Συσκευασίας

FSC® χαρτί
συσχευασίας

Δερματολογικά ελεγμένο

Δερματολογικά
ελεγμένο